การแข่งขัน Thailand Indy Barista Championship ครั้งที่ 4

7

การแข่งขัน Thailand Indy Barista Championship ครั้งที่ 4

13 กันยายน 2011 in ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์